CASTRICUM - De gemeente Castricum heeft de wettelijke doelstelling voor het huisvesten van verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning) over de eerste helft van 2021 behaald.


Daarmee vervalt voor de gemeente de indeplaatsstelling. Een indeplaatsstelling had betekend dat de provincie de huisvestingstaak had overgenomen op kosten van de gemeente.

Op 1 juli 2021 werd geconstateerd dat gemeente Castricum een achterstand had van 34 toegewezen nog te huisvesten personen. Die verbleven tot dan toe in de asielopvang, omdat er geen woningen beschikbaar waren. De gemeente had tot 1 januari 2022 om de achterstand weg te werken.

In september verstuurde de provincie een vooraankondiging voor zo’n indeplaatsstelling. Dit is de laatste stap op de zogenaamde provinciale 'interventieladder'. De provincie voert namens het Rijk het toezicht op de wettelijke taak voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Alle hulde voor wethouder Paul Slettenhaar! Hij heeft er na onze vooraankondiging duidelijk alles aan gedaan om de verblijfsgerechtigen te huisvesten. Heel belangrijk in een tijd dat door omstandigheden asielzoekerscentra uitpuilen. Samen met het Rijk blijven wij als provincie en gemeenten ons inzetten om de druk te verlichten. Chapeau voor Castricum.”