CASTRICUM - Gemeente Castricum kan zich niet vinden in het persbericht van de Omgevingsraad Schiphol: Luchtvaartsector en regio nemen maatregelen voor hinderbeperking. Wethouder Paul Slettenhaar: ‘Wat ons betreft worden hier de gemaakte afspraken niet goed weergegeven. Onze regiovertegenwoordiger, wethouder Dinjens uit Velsen, heeft tijdens de vergadering duidelijk uitgesproken dat niet alleen de berekende hinderreductie voor Limmen en Castricum - Noord een norm is, maar juist ook de perceptie van de hinderreductie. De beleving van onze inwoners is voor ons belangrijker dan de berekening uit de computer.’


Volgens de Castricumse wethouder is de afspraak dat hier ook invulling aan wordt gegeven door overlast monitoring. Daarnaast moet er meer aan participatie worden gedaan. De resultaten moeten worden gedeeld met het ministerie. Het zou dan ook niet om een pilot moeten gaan om hinderbeleving te meten, maar gewoon staand beleid, volgens wethouder Slettenhaar.

,,Hier is duidelijk in de communicatie van de ORS iets mis gegaan. Wij vertrouwen erop de kersverse interim voorzitter van de ORS Pieter van Geel het misverstand wegneemt en dat de zorgen van Castricum volledig worden meegenomen in het vervolgproces”, aldus de wethouder.