CASTRICUM - De gemeenteraad van de gemeente Castricum draagt de heer drs. A. Mans voor tot herbenoeming voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Castricum.

Op 1 september 2017 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar van de burgemeester. Conform de wet en geldende procedures heeft een commissie van raadsleden uit de gemeenteraad van Castricum zich daarom gebogen over de vraag of de burgemeester in aanmerking komt voor herbenoeming. De heer Mans heeft aangegeven graag in aanmerking te willen komen voor een nieuwe ambtstermijn.

De commissie heeft het verslag van bevindingen en de daarin opgenomen afspraken en een raadsvoorstel met de conceptaanbeveling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is, eveneens conform de wet, in een besloten raadsvergadering besproken. De aanbeveling wordt via de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

De heer Gerrit Branderhorst (voorzitter vertrouwenscommissie)
Mevrouw Vera Hornstra (griffier gemeente Castricum)