CASTRICUM - Buitenspelen: allemaal doen we het of hebben we het gedaan. De allerkleinsten vermaken zich op de wip of glijbaan, jongeren zoeken een plek voor bike of bal. Jong en oud vermaken zich in het park, of het nu met een wandeling is, jeu de boules of frisbee.

Aan de gemeente is het de taak om die openbare buitenruimte zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen aan hun trekken komen. Een enquête helpt daarbij.

Gemeente Castricum wil in kaart brengen hoe deze openbare (speel- en sport-) ruimte nu wordt gebruikt en hoe dit het beste is af te stemmen op de verschillende gebruikers.

De uitkomsten gebruikt de gemeente bij het maken van een nieuw ‘uitvoeringsplan voor de openbare speel- en sportruimte’.

Iedereen is welkom om de bewonersenquête in te vullen. Deze is te vinden via www.speelplan.nl/castricum.

Speelplan

De gemeente maakt in samenwerking met bureau Speelplan een nieuw uitvoeringsplan voor speelplaatsen. Dat is nodig omdat er meer woonwijken bijkomen waar ook speelplekken moeten komen, terwijl het budget gelijk blijft. Daarom wil de gemeente een aantal kleinere, weinig gebruikte speelplekken afbouwen en de andere plekken inrichten voor een bredere doelgroep.

Nu nog liggen veel speelplekken op korte afstand van elkaar. Daaronder zijn ook een aantal kleine en/of afgelegen plekjes. De gemeente wil hier de speeltoestellen niet meer vervangen. De plekken blijven wel beschikbaar als vrije speelruimte, maar zonder speeltoestellen. Centrale buurtspeelplaatsen blijven behouden en de inrichting wordt toegerust op de gebruikers.

Welke speelplaatsen wel en niet behouden blijven wordt bepaald aan de hand van het speelruimteonderzoek per wijk. Wanneer speelplaatsen worden heringericht gebeurt dit in samenspraak met kinderen, omwonenden en andere gebruikers. De enquête is bedoeld om in beeld te krijgen hoe de speelplekken nu worden gebruikt.

Mening telt

Jong en oud is welkom om zijn ervaringen te delen via de enquête op www.speelplan.nl/castricum. Daar is ook meer informatie te vinden over het onderzoek.