CASTRICUM - Op 24 en 26 januari vinden twee bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. De bijeenkomsten zijn gratis en bestaan uit verschillende presentaties en een interactieve sessie, die ingaat op het belang van sport voor mensen met een beperking in de regio Alkmaar.

Waar en wanneer
Voor 24 januari staat een bijeenkomst gepland van 19.00-22.00 uur in Sportcomplex De Meent, Alkmaar; op 26 januari van 13.30-16.00 uur in het gemeentehuis Castricum. Daarin staan het belang van sport voor mensen met een beperking en de koppeling met het lokale werkveld centraal. Tijdens de bijeenkomst komen interessante sprekers aan het woord.

Voor wie?

Medewerkers van Sociale Teams, zorginstellingen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking), ambtenaren Sport, Wmo-consulenten en andere belangstellenden zijn welkom. Voor verenigingen en sportaanbieders worden er in het voorjaar aparte bijeenkomsten georganiseerd.

Kosten en aanmelden

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. U kunt zich tot 20 januari aanmelden of meer informatie opvragen door een e-mail te sturen aan aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in uw e-mail bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.