LIMMEN - Meer dan 50 belangstellenden waren op 23 mei naar Vredenburg in Limmen gekomen om zich te laten informeren over de herinrichting van het kruispunt rijksweg/Visweg. Uitgangspunt is dat er een rotonde komt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Anteagroep (voorheen Oranjewoud). Het bureau heeft zich op de bijeenkomst gepresenteerd de avond en vijf mogelijke varianten gepresenteerd.

Werkateliers
Op de avond konden de omwonenden, omliggende bedrijven en belangenorganisaties zoals de Ondernemersvereniging, Fietsersbond en Gehandicaptenraad zich aanmelden voor werkateliers. Binnenkort vindt het eerste werkatelier plaats. Dan worden de verschillende varianten verder uitgewerkt.

Realisatie is gepland voor 2020
Welke variant het ook wordt, het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast. Het streven is dat deze procedure in 2019 wordt doorlopen. Realisatie staat gepland voor 2020.

De presentatie is hier te downloaden