CASTRICUM - Een bewonersgroep en de gemeente zijn samen tot een aangepast ontwerp gekomen voor een vernieuwde Kleibroek en rotonde Torenstraat. Het eerdere ontwerpvoorstel van de gemeente vond te weinig draagvlak. De angel, de zijstraten afsluiten, is er grotendeels uit.

Wethouder Steeman van verkeer: “De bewoners waren duidelijk in hun reactie op het eerste ontwerp. Hoewel we vanuit verkeersveiligheid onze redenen hadden om dit voor te stellen, zijn we blij dat er nu een mooi ontwerp ligt dat de steun van de bewoners heeft.” De rotonde wordt echt een stuk beter voor fietsers en de Kleibroek krijgt naast een opknapbeurt ook verkeersaanpassingen. Ook hier verbetert de verkeersveiligheid.”

Het belangrijkste verschil ten opzichte van het eerdere ontwerp is dat de meeste aansluitingen van zijwegen gehandhaafd blijven. Er zijn twee aanpassingen. De Koning Willemstraat wordt wel afgesloten. Deze aansluiting ligt te dicht op de rotonde voor een veilige verkeerssituatie. Verder worden de aansluitingen van de Helmkade en Kastanjelaan samengevoegd tot één aansluiting.

Sander van Loo, deelnemer in de bewonersgroep: “We schrokken erg van het voorstel dat in het voorjaar werd gepresenteerd. Dat hebben we massaal laten weten. Goed dat we nu met elkaar aan de slag zijn gegaan en tot een beter plan zijn gekomen. Over de rotonde waren we het meteen al eens, en ook de wegaanpassingen waren het probleem niet. De pijn zat echt in de aansluitingen. Met deze uitkomst kunnen we alleen maar tevreden zijn.”

Steeman: “Ik ben heel blij met de manier waarop we samen met de bewonersdelegatie tot deze oplossing zijn gekomen. We presenteren dit ontwerp nu aan alle bewoners. Het nieuwe ontwerp staat niet meer ter discussie, maar bewoners kunnen nog wel reageren op details of specifieke situaties nabij hun woning.”

Wie het nieuwe ontwerp wil bekijken, kan terecht op www.castricum.nl/NieuwOntwerpKleibroek.