CASTRICUM - Welke behoefte is er aan tijdelijke woningen in Akersloot? Welke locaties zijn het meest geschikt voor bewoning door mensen die een tijdelijke woning willen hebben? En wat vinden de inwoners van de ontwikkelingen rond tijdelijke woningen? Met deze opdrachten gaan de Belangengroep Flexwoningen Akersloot en de gemeente
Castricum de komende tijd gezamenlijk aan het werk. Hun doel is om een passende oplossing te vinden voor een vorm van tijdelijk wonen in Akersloot.


In de gemeente Castricum heerst woningnood, er is een grote groep woningzoekenden. Daarbij gaat het om jongeren en spoedzoekers uit Akersloot en ook statushouders. De gemeente wil deze mensen huisvesting bieden. De ontwikkeling van een tijdelijk woningaanbod voor deze doelgroep kan daaraan tegemoet komen.

Schone lei
Na een verkeerde start hebben de Belangengroep Flexwoningen Akersloot (B.F.A.) en de gemeente besloten met een schone lei te beginnen, waarbij er ook niet meer gestart wordt vanuit voorgeschreven concept-zoeklocaties. Er is besloten een werkgroep te vormen die gaat onderzoeken of en hoe groot de behoefte is voor tijdelijke woonruimte, de vorm, duur en of er draagvlak bestaat voor de te onderzoeken locaties.

Martin Jurgens, lid B.F.A: “Als B.F.A. zullen we gezamenlijk met de gemeente Castricum optrekken om te achterhalen of Flexwonen de beste oplossing is om de woningbehoefte in Akersloot te verminderen. Het is belangrijk dat er draagvlak is bij de doelgroep en bij de inwoners van Akersloot. We zullen ons constructief opstellen bij de zoektocht naar tijdelijke woonruimte en kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

Zij aan zij
Paul Slettenhaar, wethouder Wonen: “Het is geweldig nieuws dat de belangengroep en de gemeente nu constructief en zij aan zij aan het werk kunnen gaan met hun zoektocht naar flexwonen in Akersloot. Dat brengt de ontwikkeling van tijdelijke woningen een stuk dichterbij. We hebben mooie woonmaanden voor de boeg!”