CASTRICUM - Het college van burgemeester en wethouders heeft akkoord gegeven op het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Bakkerspleintje. De facelift van dit plein maakt het centrum van Castricum nog weer wat mooier.

Ondernemers, bewoners en de eigenaar van het Bakkerspleintje in Castricum hebben overeenstemming bereikt over een herinrichtingsplan voor het plein. Het plan vindt zijn oorsprong in het Economische Zaken Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden uit 2015. Dat is ingezet om winkel- en verblijfsgebieden aantrekkelijker te maken en te houden.

Het plan verbetert de sfeer, toegankelijkheid en vormgeving van en aan het plein. De kosten worden gedeeld door de Ondernemers Bakkersplein, het Ondernemersfonds, de eigenaar van het Bakkerspleintje en de gemeente Castricum (co-financiering).

De herinrichting is de uitkomst van een samenwerkingstraject van de werkgroep vormgeving publieke ruimte (van het programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden), de aan het plein gevestigde ondernemers, Symbion (eigenaar Bakkersplein) en de bewoners van het Bakkerspleintje.

De verwachting is dat het hernieuwde plein in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd. Dat is precies tien jaar na de realisatie van het oorspronkelijke plein.