CASTRICUM - Bioscoop Corso verdwijnt uit de Dorpsstraat van Castricum. De plannen om te komen tot een nieuw filmtheater in combinatie met woningbouw op de huidige locatie zijn stopgezet. In plaats daarvan heeft bioscoopexploitant Erik Weel een plan aan de gemeente voorgelegd dat de verbouw van de huidige bioscoop tot 15 appartementen omvat. Voor een nieuwe bioscoop mikt Weel op de locatie van de voormalige Maranathakerk. Dit schrijft het college van B en W vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Huisvesting Corso
De toekomst van Corso is een zaak met een lange voorgeschiedenis. De bioscoopeigenaar is al geruime tijd op zoek naar passender huisvesting. Een eerder initiatief voor een grotere bioscoop plus enige tientallen woningen op de plek van de huidige bioscoop bleek niet haalbaar. Erik Weel, Corso: 'Na een ruim 10 jaar durend proces, is er nu de kans op een vernieuwd filmtheater op de plek van de huidige Maranathakerk. Als de besluitvorming de goede kant opvalt voor Corso, is er sprake van behoud van filmvertoning in Castricum.'

Bouwplan
Het gaat bij het bouwplan aan de Dorpsstraat om appartementen in oppervlakte variërend tussen 60 en 90 vierkante meter in de woningcategorieën 2 (tot € 239.000) en 3 (tot € 339.000). Het nieuwe plan is in overleg met de gemeente opgesteld. Het voldoet voor het grootste gedeelte aan het bestemmingsplan. Daar waar toestemming nodig is voor de afwijkingen, kunnen B&W hierover besluiten.