CASTRICUM - Als eerste gemeente in Nederland schaft Castricum de voorrang af voor vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.


De gemeente Castricum is tot dit besluit gekomen omdat een heleboel collega-wethouders naast Paul Slettenhaar vinden dat dit de doorstroming tegen houdt.
Veel gemeentes zitten met dit besluit in hen maag maar hebben nog niet deze knoop doorgehakt, daar heeft de gemeente Castricum nu als eerste verandering in gemaakt.

Zoals net al is vermeld, houdt voorrang geven aan vluchtelingen met een sociale huurwoning de doorstroming tegen. Niet alleen vluchteling hebben moeite met het vinden van sociale huurwoningen, maar onder andere ook Nederlandse alleen staande moeders hebben hier moeite mee.
Daarom krijgt nu niemand meer voorrang zodat het een eerlijk proces blijft voor iedereen.