CASTRICUM - Met de ondertekening van een zogeheten anterieure overeenkomst wordt een belangrijke stap gezet in het woningbouwplan op het voormalige Kaptein Kaas terrein. Gemeente, ontwikkelaar en grondeigenaren ondertekenden deze overeenkomst op 15 maart.

De initiatiefnemer (C. Nelis Bouw & Ontwikkeling Heemskerk B.V) heeft in samenwerking met de eigenaren in dit gebied een plan gemaakt voor wonen in het duinlandschap in het gebied van voormalige kaasfabriek van Kaptein b.v. Het plan voorziet in de bouw van 103 woningen, waarvan 39 vrije sector woningen, 27 appartementen, 8 rijtjeswoningen, 3 patiowoningen en 26 sociale huurwoningen.

Speerpunt

Wethouder Paul Slettenhaar is blij met deze ontwikkeling. “Woningbouw is een belangrijk speerpunt van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het plan voorziet in de broodnodige maatschappelijke behoefte. Een belangrijk deel is sociale huisvesting. Daarnaast vormt het plan een volgende bouwsteen in het ontwikkelen van de Zanderij tot een Poort naar de Duinen. Het hele gebied rond het station transformeert naar een belangrijke gebied waar je kan wonen, werken en recreëren. Een gebied ook dat mede dankzij het station dé uitvalsbasis is naar al het andere dat Castricum te bieden heeft.”.

Bijzonder karakter

De grote lijnen van het plan liggen al langer vast. De raad heeft hiervoor de kaders vastgesteld in 2020. Het bijzondere karakter van de bebouwing in het landschap zijn daarna vastgelegd in een Landschapsinrichtingsplan (LIP) en beeldkwaliteitsplan (BKP).

Met het ondertekenen van de overeenkomst leggen de gemeente, de ontwikkelaar en de eigenaren de (financiële) rechten en plichten voor de ontwikkeling vast. Als volgende belangrijke stap gaat naar verwachting in april het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.