CASTRICUM - Vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Castricum hebben gister kennisgemaakt met informateur, Gerrit Westerink.

Tijdens deze eerste gezamenlijke bijeenkomst is een procesvoorstel van Westerink bediscussieerd. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Deze stappen moeten leiden tot een zo breed mogelijk raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De raadsfracties streven ernaar om dit programma eind april gereed te hebben.

De raadsfracties van Castricum werken aan een raadsbreed programma. Gerrit Westerink begeleidt als informateur de raadsfracties. Dinsdagavond zijn afspraken gemaakt over het proces. De volgende bijeenkomst is meer inhoudelijk van aard. Raadsfracties presenteren dan hun speerpunten voor de komende vier jaar en vertellen wat ze in deze periode op deze punten willen bereiken.