De Adviesraad Sociaal Domein Castricum zoekt maximaal twee leden met affiniteit op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en/of GGZ-problematiek. Daarnaast zijn zijn op zoek naar een ervaren notulist(e).

Wat doet de adviesraad?

Sinds anderhalf jaar voert de gemeente veel nieuwe taken uit die voorheen door de Rijksoverheid werden uitgevoerd. Het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum. De raad vergadert maandelijks (10 keer per jaar) op de vrijdagochtend.

Profielschets

Voor de notulist(e) geldt dat wij op zoek zijn naar iemand die:

  • ervaring heeft met notuleren;
  • de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst;
  • goed kan luisteren, accuraat en objectief kan schrijven
  • bij voorkeur werkervaring heeft in de sector gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of bij een ambtelijke organisatie.

Voor een lid van de adviesraad is ook een profielschets opgesteld, met daarin de taken en kwaliteiten die daarbij horen. U vindt hier de profielschets

Solliciteren

De gemeente Castricum zorgt voor een onkosten- en vacatievergoeding van de leden en notulist(e). U kunt u tot 16 december 2016 aanmelden voor deze functies.

Meer informatie

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u terecht bij dhr. J. Niemeijer, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein, e-mail: wmoraad@castricum.nl