CASTRICUM - Het is weer de tijd dat de menig hartje vol verwachting klopt en de Goedheiligman en zijn knecht over de daken rijden. Dat was voor Peter Brouwer, directeur van Toonbeeld, echter niet de reden om zelf het dak van Geesterhage op te gaan.

De aanleiding was vorige week woensdag het plaatsen van 120 zonnepanelen, zodat dit Centrum voor de Kunsten, wat elektriciteit betreft in elk geval energieneutraal zal zijn. Peter Brouwer: “Het gebouw is al behoorlijk geïsoleerd, wat de verwarmingskosten drukt. Zeker als je dat met de oude situatie aan de Jan van Nassaustraat vergelijkt. Maar aan de kosten voor de verlichting van de leslokalen, de ateliers en de administratie veranderde de verhuizing in wezen weinig. Daarom ontstond gedurende de voorbereidende fase van de nieuwbouw het idee ook dat aspect aan te pakken.”

Voorbereiding

De plaatsing was overigens geen vanzelfsprekendheid, omdat Toonbeeld een deel van het gehele gebouw huurt en er daardoor meerdere betrokkenen zijn. Dat vereiste het nodige overleg, waarbij de partijen van het begin af aan actief werden bijgestaan door Manuel den Hollander, adviseur van CALorie. “Zo’n anderhalf jaar geleden”, vertelt hij “werden we door Toonbeeld benaderd. We hebben veel tijd gestoken in de vraag wie voor wat verantwoordelijk was, waar de meter moest komen enz. Dat hebben we graag gedaan, omdat het gaat om een bijzonder gebouw dat in het dorp een centrale plaats inneemt.

Bovendien draagt het gezien de activiteiten die er zijn bij aan de sociale cohesie. Met 120 zonnepanelen in één keer geeft Toonbeeld een krachtig duurzaam signaal af. Toonbeeld heeft daarbij gebruik gemaakt van CALories vorige lokale zonnepanelenactie, wat extra voordeel betekende.”

Technisch gezien is het al even gunstig. De panelen liggen namelijk op het Zuiden onder een hoek van 25 à 30 graden, de optimale stand. Bovendien hebben ze geen last van schaduw, terwijl in het kustgebied de lichtopbrengst zonder meer groter is dan in bijvoorbeeld het Oosten van ons land. Maar het mooiste vindt Peter Brouwer dat het overleg in zo’n goede sfeer is verlopen en dat er vanuit Cambium (eigenaar van het gebouw), de gemeente en CALorie alle medewerking was.