CASTRICUM - Restauratiebedrijf Boeijink, Boekel en van der Knaap haalden op donderdag 20 september bij het gemeentehuis het Castricumse schilderij het “Salomons Oordeel” op met het doel om het bijzondere, maar zeer kwetsbare 17e eeuwse doek te restaureren.


Schilderij uit de school van Rubens

Het Salomons Oordeel is een schilderij dat vanaf begin 17e eeuw jaren lang in de bestuurskamers van aanvankelijk “Schout en schepenen” en later de gemeente heeft gehangen. Het is afkomstig uit de school van Rubens en verbeeldt een allegorie op het “goede bestuur”.

Het schilderij had tot de verbouwing van het raadhuis in 2008, samen met het 19e eeuwse schilderij “De Slag bij Castricum” een plaats in de raadzaal. Na de verbouwing is “De Slag bij Castricum” in gerestaureerde staat terug gekomen in de raadszaal, het Salomonsoordeel is sinds die tijd opgeslagen in het depot bij het archief van de gemeente.

De restauratie neemt een aantal maanden in beslag.