CASTRICUM - Het toezicht op het strand wordt door de Castricumse reddingsbrigade gecoördineerd vanuit de reddingpost die iets ten zuiden van de strandafgang van Castricum aan Zee ligt. In de periode dat de reddingpost op strand staat zijn er vrijwel iedere dag vrijwilligers van de Castricumse Reddingsbrigade aanwezig. Afgelopen strandseizoen, dat liep van halverwege mei tot en met halverwege september, hebben de vrijwilligers in totaal ruim 8.500 uur aan strandtoezicht verleend.

Tijdens de ruim 8.500 uur strandtoezicht moest er meer dan tachtig keer handelend worden opgetreden. Enkele watersporters en vaartuigen kwamen in de problemen, tientallen kinderen werden herenigd met hun ouders en ook in tientallen situaties werd er EHBO verleend in samenwerking met de EHBO vereniging. Hiernaast werd er ook assistentie geboden bij buurtbrigades.

De ervaring leert dat het afgelopen strandseizoen een vrij rustig seizoen was voor de Castricumse brigade als het gaat om hulpverlenende acties. Daarentegen wordt er tegenwoordig behoorlijk veel tijd geïnvesteerd in preventieve werkzaamheden. Jaarlijks wordt voorafgaand aan het strandseizoen de strandinformatie folder, met hierin zaken waar u op moet letten voor een veilige stranddag, huis-aan-huis in Castricum verspreid. Op de reddingpost zijn polsbandjes beschikbaar voor jeugdige bezoekers van het strand. Op het polsbandje kan het telefoonnummer van ouders of begeleiders geschreven worden, waardoor deze ouders of begeleiders snel bereikt kunnen worden indien een verdwaald kind langsgebracht wordt bij de reddingpost. Tegenwoordig worden er duizenden polsbandjes actief uitgedeeld door vrijwilligers van de Castricumse brigade. Bovendien is er afgelopen strandseizoen veelvuldig gebruik gemaakt van de nieuwe strandfietsen waardoor strandbezoekers makkelijker actief geïnformeerd kunnen worden. Er wordt voorlichting gegeven aan scholen die langskomen op strand en dit jaar is er ook een reanimatie cursus gegeven aan een groep ‘bewoners’ van strandhuisjes.

Naast alle preventieve werkzaamheden op het strand is de brigade ook 24/7 inzetbaar met een alarmploeg voor 112-meldingen op het strand en in de duinen. En de komende winterperiode wordt er ook zeker niet stilgezeten. Bij onder andere de Nieuwjaars duik en verschillende hardloop- en mountainbike wedstrijden wordt er toezicht gehouden en zal er indien nodig hulpverlening geboden worden.

Om het hele jaar goede hulpverlening te kunnen bieden worden de leden van de brigade, van jong tot oud, het hele jaar door getraind. In de winterperiode wordt er volop getraind in zwembad De Witte Brug en in de zomerperiode worden er allerhande trainingen en oefeningen uiteraard op het strand georganiseerd.

Nieuwe enthousiaste leden zijn altijd van harte welkom bij de Castricumse Reddingsbrigade. Heb je interesse om Lifeguard te worden of wil je reddend zwemmen leren in het zwembad? Kom dan gerust een keer langs op de strandpost, of in het zwembad op de tijden dat er getraind wordt, om ons werk van dichtbij te zien. Voor jong tot oud worden er passende trainingsprogramma’s geboden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.castricum.reddingsbrigade.nl.