Jonge boeren beschikken over andere landbouwmethodes dan hun ouders. Toepassing van die nieuwe methodes vergt soms een behoorlijke investering. Om jonge landbouwers te helpen hun boerenbedrijven duurzaam te ontwikkelen, heeft de provincie Noord-Holland € 390.000 subsidie beschikbaar voor onder andere zonnepanelen, mestvergisters, een waterbed voor koeien of varkensvriendelijke stalvloeren.

De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om jonge boeren te helpen hun boerenbedrijf op een duurzame manier te moderniseren, bijvoorbeeld na bedrijfsovername. Dat is zowel voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf als voor ons landschap en milieu van belang. De provincie stelt daarom als voorwaarde voor het verstrekken van subsidie dat de investering bijdraagt aan de verbetering van ons milieu, aan klimaatbestendigheid, aan volks- en diergezondheid, aan landschappelijke kwaliteit of aan biodiversiteit.

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw.  De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

De regeling Jonge Landbouwers wordt op 1 december 2016 opengesteld. Tot en met 16 januari 2017 kan subsidie worden aangevraagd. Meer informatie op de pagina Subsidies.