AKERSLOOT - Huisarts mevrouw Markvoort en projectontwikkelaar ZVM nodigen buurtbewoners van de Jacobusschool en andere belangstellenden in Akersloot van harte uit voor een inloopavond.

De inloop is op woensdag 21 februari, van 19.00 – 20.30 uur in ‘t Kruispunt, Mozartlaan 1a in Akersloot.

Tijdens de inloopbijeenkomst liggen de plannen ter inzage voor een gezondheidscentrum in Akersloot op de locatie van de voormalige Jacobusschool aan de Kerklaan 11. Iedereen kan zich laten informeren over deze plannen en vragen stellen.

In het historische deel van de school worden de huisarts, de apotheek en een fysiotherapeut gezamenlijk onder één dak gebracht. Het is de bedoeling dat de later aangebouwde schoolgebouwen worden gesloopt, zodat hier parkeerplaatsen voor bezoekers kunnen worden aangelegd.

Op basis van de reacties/vragen tijdens de inloopavond wordt bepaald of het plan nog moet worden aangepast.