CASTRICUM - Op het Duin en Bosch-terrein komt in de nok van de watertoren een exclusieve hotelkamer. De watertoren is een rijksmonument. Het college van Castricum is op 4 februari. akkoord gegaan met de conceptvergunning, die vanaf 13 februari ter inzage ligt.


Wethouder Slettenhaar benadrukt het belang van de renovatie van de watertoren en is blij dat dit rijksmonument zo’n bijzondere bestemming krijgt’’.
Op initiatief van Kennemerduin Campings en Stichting BOEi wordt de watertoren nu gerenoveerd om de unieke hotelsuite in de nok te kunnen maken. De nok van de watertoren is er op dit moment al af voor renovatie.
Willemieke de Waal, directeur Kennemerduin Campings: ‘’De watertoren past bij de Kennemer Duincampings. We gaan hier ook samenwerken met De Oude Keuken. Het is een mooi project’’.