CASTRICUM - Wilt u voor uw kind in aanmerking komen voor een vorm van leerlingenvervoer in het schooljaar 2018-2019?

Vraagt u dat dan vóór 1 juni aan via de website van de gemeente.

Voor wie bedoeld?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. U kunt in aanmerking komen voor een kilometervergoeding, vergoeding voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer. Soms moet u zelf een deel betalen. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Zelfstandig reizen

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE / Op weg’ iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: meeopweg@meenwh.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meenwh.nl/meeopweg

Vragen

Heeft u vragen over het (aanvragen van) leerlingenvervoer, belt u dan met een medewerker van de organisatie Forseti. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. (073) 523 10 63, e-mail buch.llv@forseti.nl. Forseti regelt de aanvragen namens de gemeente.