REGIO - Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld. Dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voldoen aan de beveiligingseisen om DigiD en Suwinet te gebruiken. De vier gemeenten zijn hier deze maand door een externe partij op gecontroleerd.

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft de auditor van Duijnborgh Audit aan. ‘Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. Tijdens de audit hebben wij ervaren dat de gemeenten het belang van informatiebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet en de doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen.’

Gemeenten zien belang van informatiebeveiliging in
De gemeenten zien het belang van informatiebeveiliging in en hebben daarom sinds hun samenwerking in snel tempo belangrijke stappen gezet. Zo is bijvoorbeeld:

  • een informatieveiligheids- en privacybeleid opgesteld,
  • hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Europese Privacywet,
  • de organisatie zich bewust van de risico’s en gevolgen en
  • worden jaarlijks risicoanalyses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te treffen.

DigiD en Suwinet zorgen voor betere dienstverlening
DigiD is een digitale handtekening. Met deze handtekening kunnen producten steeds vaker digitaal aangevraagd of bekeken worden. Suwinet is vooral bedoeld voor sociale diensten en wordt gebruikt om binnen de overheid gegevens te delen van inwoners. Dankzij beide services kunnen inwoners sneller en beter geholpen worden en hoeven er geen gegevens verstrekt te worden die de overheid al weet.

Strenge eisen om services te gebruiken
Wel is het is belangrijk dat niemand anders deze gegevens komt te weten. Daarom zijn er eisen gesteld waar gemeenten aan moeten voldoen om services als DigiD en Suwinet te mogen gebruik en veilig om te gaan met informatie. Een externe partij controleert gemeenten of zij voldoen aan deze eisen.