EGMOND BINNEN - Gemeentebelangen en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend met mogelijke oplossingen voor het woonprobleem van manege De Duinrand in Egmond-Binnen. Het college ontraadt dit initiatiefvoorstel en blijft bij haar besluit; het gemeentelijk beleid staat een tweede bedrijfswoning in het Landelijk Gebied niet toe. Wel mag er overnacht worden op de manege om toezicht te houden op de paarden.

De in het initiatiefvoorstel aangedragen voorstellen zijn onder meer het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking, het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning en herziening van het bestemmingsplan.

Landelijk gebied
De gemeenteraad heeft een conserverend beleid voor bedrijfswoningen binnen het Landelijk Gebied vastgesteld. Het college zegt hierover: “Het landelijk gebied is een belangrijk onderdeel van onze gemeente, iedereen hecht waarde aan het natuurlijke en open karakter van dit gebied en het is de taak van de gemeente om hier zorgvuldig mee om te gaan om zo verrommeling, extra functies en bebouwing te voorkomen.” Onder voorwaarden is het mogelijk om één bedrijfswoning toe te staan, zoals ook het geval is bij manege De Duinrand. Echter een tweede bedrijfswoning is niet toegestaan. Dat is in het huidige bestemmingsplan en in de daarvoor geldende bestemmingsplannen altijd expliciet uitgesloten geweest. Daarom is het niet mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen of het bestemmingsplan te herzien.

Raad van State
De bewoonster heeft het handhavingsbesluit van het college aangevochten tot aan de Raad van State. De Raad van State heeft geoordeeld dat het feit dat zij slechts een deel van het perceel heeft gehuurd (namelijk de manege), niet betekent dat daarom een tweede bedrijfswoning zou moeten worden toegestaan. De Raad van State heeft daarom geoordeeld dat het college terecht handhavend heeft opgetreden.

Overnachten blijft mogelijk
Om ’s nachts toezicht te kunnen houden op de paarden die in de manege verblijven is het wel toegestaan om op de manege te overnachten. Daarbij moet gedacht worden aan slaapdiensten.