HEILOO/CASTRICUM - De gemeenten Castricum en Heiloo hebben verzet aangetekend bij de Raad van State tegen het vernietigen van de bestemmingsplannen Aansluiting A9. Aanvullende informatie toont aan dat de stikstofdepositie van het project Aansluiting A9 beperkter is dan eerder werd aangenomen. Beide gemeenten vragen met het verzet aan de afdeling Bestuursrechtspraak om het besluit te heroverwegen.

Op 11 september 2019 heeft de Raad van State de bestemmingsplannen Aansluiting A9 vernietigd van de gemeenten Castricum en Heiloo. Bij deze bestemmingsplannen is voor de passende beoordeling gebruik gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS werd op 29 mei van dit jaar door de Raad van State vernietigd.

Hoewel de projectorganisatie eind 2018 met aanvullende informatie heeft aangetoond dat de stikstofdepositie van het project Aansluiting A9 veel beperkter is dan eerder werd aangenomen, heeft de Raad van State beide bestemmingsplannen zonder zitting vernietigd. Als bevoegde gezag hebben de gemeenten Castricum en Heiloo hiertegen verzet aangetekend bij de Raad van State en vragen de afdeling Bestuursrechtspraak om het besluit te heroverwegen.