CASTRICUM - Een 57-jarige persoon uit Castricum is na meerdere meldingen van overlast overgedragen aan het zorgkader.

Vandaag rond 04.30 uur kwam er een melding binnen van een 57-jarige persoon met onbegrepen gedrag, die geluidsoverlast veroorzaakte aan het Braveld in Castricum. De afgelopen maand zijn er meerdere vergelijkbare meldingen binnengekomen op hetzelfde adres. Toen de politie met de man in gesprek wilde verzette hij zich helaas zeer hevig en uitte daarbij serieuze bedreigingen. De agenten hadden moeite de man onder controle te krijgen en veilig over te kunnen dragen aan de hulpverleners van het zorgkader. Zowel de Castricummer als een agent is hierbij gewond geraakt en beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Maak tijdig melding

Het totale aantal overlastregistraties bij de politie waarbij personen met onbegrepen gedrag betrokken zijn neemt de laatste jaren toe. Dit leidt tot persoonlijk leed en maatschappelijke overlast in onze samenleving. Het vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak die aansluit bij de leefwereld van deze groep.De maatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat de politie zich professioneel inzet bij personen met onbegrepen gedrag en doet dat ook. Om dit goed te borgen zorgt de politie dat haar medewerkers goed zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. Als politie roepen wij iedereen op om tijdig melding te maken van incidenten waarbij personen met onbegrepen gedrag betrokken zijn.